کلبه پزشکان

کلبه درمان پزشکان کلبه ای است که به همت قلب های رئوف و مهربان پزشکان همشهری برپا شده است ، این کلبه ، مهر و محبت از در و دیوارش جاریست و عشق و عاطفه به رایگان در آن تجویز می شود . این کلبه تلاشی فرهنگی – پزشکی است که پزشکان حاذق و بلند اندیشه همشهری ، راه رسیدن به مطبشان را ، برای بعضی از بیماران معرفی شده از طریق وب سایت ” بافت شهر من ” به رایگان ، کوتاه می کنند.کلبه درمان پزشکان ، بمنزله قلبی است که دهلیزهای آن وب سایت” بافت شهر من ” و بطن هایش ، پزشکان مهربان و متخصصی هستند که دل در گرو خدمت به شهر و دیار خود و همشهریان را دارند.این کلبه فقط از دل و قلب دستور می گیرد و پزشکان همشهری این قول را به منشی مجازی و افتخاری خود که من باشم ؛ داده اند که هر آن کس از طریق این وب سایت معرفی شد ، به حضور بپذیرند و درمان کنند.این کلبه ، با افتخار ، در اجاره پزشکان فرهیخته همشهری است و هر آنگونه که بخواهند مدیریت وب سایت ” بافت شهر من ” به آنان خدمت می دهد.

در کلبه درمان پزشکان چه می گذرد؟همواره گله مند بودیم که چرا پزشکان همشهری ، در طول سال چند روزی به شهر و دیار خود نمی آیند و به همشهریان ویزیت نمی دهند؟گله مند بودیم که چرا پزشکان همشهری حاضر به بازگشت به شهر و دیار خود نیستند ؟و پرسش ها و گله مندی های دیگر که وقتی به آن فکر می کردیم ، حق را به آنان می دادیم، زیرا شهرستان بافت نه زیرساخت های پزشکی و نه زیرساخت های خدماتی و رفاهی را داشت که این عزیزان حاضر به بازگشت حتی برای یک ماه به شهر و دیار خود باشند.بر آن شدم که کلبه درمان پزشکان را در وب سایت راه اندازی کنم که پزشکان فرهیخته همشهری بهر طریق و روش که خواستند در این کلبه وارد شوند و با همشهریان رابطه ای مجازی داشته باشند و بخشی از خدماتشان را به مردم از طریق این وب سایت دنبال کنند. چارچوب کلبه درمان پزشکان بر اساس رفعت و رأفت و قلب های مهربان و صمیمی پزشکان بنا شده و این مهربانان بهر روش و سلیقه ای که تمایل دارند ، می توانند از طریق این کلبه ، به همشهریان مهربانی و تخصص خود را ویزیت کنند و نسخه بپیچند. من بر این باورم هنوز هم می شود بر ستون فقرات گل میخک راه رفت و دوست داشتن و خدمت به همنوع را تمرین کرد ، من بر این باورم اگر راه را برای پزشکان متخصص همشهری هموار کرد ، آنان با شیفتگی ، دل و قلبشان برای خدمت به همشهریان می تپد.این حرکت فرهنگی – پزشکی می تواند آنقدر رشد کند که با همیاری شما مخاطبان و پزشکان محترم حتی بخشی از هزینه های درمان نیازمندان را جبران کند.کلبه درمان پزشکان ، آنقدر پزرگ است که تمامی پزشکان همشهری می توانند وارد آن شوند و خدماتشان را به همشهریان عرضه کنند.من این روزها در حال رایزنی با پزشکان هستم و به نیابت از شما از همه این خوبان دعوت می کنم وارد کلبه شوند ، این کلبه محیط گرم و دوستانه ای دارد که فقط از قلب و دل دستور می گیرد .در روزهای نخست بازگشایی کلبه ، تلاشم این است ، که همشهریانی که دسترسی به بعضی از پزشکان متخصص که در کلبه حضور دارند ، برایشان دشوار است ، این راه را با مشورت پزشکان سهل تر و اسان تر کنم ، بنای کلبه پزشکان برپا شده است و امیدوارم با حضور پزشکان و ارائه خدمات آنان ، گامی در راستای خدمت به همشهریان از سوی این وب سایت برداشته شود.در حال طراحی فرمی هستیم که مخاطبان با تکمیل آن و ارائه به پزشک حاضر در کلبه ،می تواننداز سوی پزشک ویزیت شوند، زحمات طراحی فرم را دوست ارجمندم مهندس امین حمزه نژاد مدیر شرکت رایان اندیش که تمام بار فنی وب سایت بر دوش این عزیز می باشد را متقبل شده اند که جا دارد از ایشان صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. باز هم در مطالب اینده از کلبه با شما صحبت خواهم کرد.

این وبسایت به هیچ گروه و جناح سیاسی وابسته نیست.

بهره برداری از مطالب سایت با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است.

bafteman.com